COM_SIMPLECALENDAR_PRINT vCal/iCal
Tanzen Tanzen Tanzen
Juni 2017
Datum 30.06.2017
Ereignis After Show Schlagerdisko mit DJ Falk
Ort Objekt 5
Juli 2017
Datum 01.07.2017
Ereignis After Show Schlagerdisko mit DJ Reen Supreme
Ort Objekt 5
Datum 08.07.2017
Ereignis Disko Deluxe – Tanzen trotz Behinderung
Ort Objekt 5
Datum 08.07.2017
Ereignis Disko mit DJ MaximumMax
Ort Objekt 5